FANDOM


Tiếng gọi của thợ săn - Tiếng gọi của thợ săn


Tác dụng : Thả quái vật vừa được bắt, quái vật sau khi được thả chỉ di chuyển xung quanh và không làm gì cả. Bạn chỉ có thể sử dụng kỹ năng khi bắt sống được một quái vật.
Kỹ năng tối đa : 1


Thông tin kỹ năng :


  • Cấp 1 : Nội lực - 10. Triệu hồi ra quái vật mà bạn đã bắt sống trước đó.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên