FANDOM


Trí mạng liên hoàn Trí mạng liên hoàn

Tác dụng : Cho phép người chơi có khả năng tung ra đòn trí mạng với một tỉ lệ thành công nhất định. Cứ mỗi 10 điểm liên hoàn mà bạn thu được, tỉ lệ tấn công trí mạng và uy lực của đòn trí mạng sẽ được tăng thêm.
Yêu cầu : Kỹ năng Tấn công liên hoàn phải được hoàn thiện ( Cấp 10 ).
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 1 %, sát thương trí mạng + 1 %, tăng cường 1 lần.
 • Cấp 2 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 1 %, sát thương trí mạng + 1 %, tăng cường 1 lần.
 • Cấp 3 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 1 %, sát thương trí mạng + 2 %, tăng cường 2 lần.
 • Cấp 4 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 1 %, sát thương trí mạng + 2 %, tăng cường 2 lần.
 • Cấp 5 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 2 %, sát thương trí mạng + 3 %, tăng cường 3 lần.
 • Cấp 6 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 2 %, sát thương trí mạng + 3 %, tăng cường 3 lần.
 • Cấp 7 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 2 %, sát thương trí mạng + 4 %, tăng cường 4 lần.
 • Cấp 8 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 2 %, sát thương trí mạng + 4 %, tăng cường 4 lần.
 • Cấp 9 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 3 %, sát thương trí mạng + 5 %, tăng cường 5 lần.
 • Cấp 10 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 3 %, sát thương trí mạng + 5 %, tăng cường 5 lần.
 • Cấp 11 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 3 %, sát thương trí mạng + 6 %, tăng cường 5 lần.
 • Cấp 12 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 3 %, sát thương trí mạng + 6 %, tăng cường 6 lần.
 • Cấp 13 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 4 %, sát thương trí mạng + 7 %, tăng cường 7 lần.
 • Cấp 14 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 4 %, sát thương trí mạng + 7 %, tăng cường 7 lần.
 • Cấp 15 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 4 %, sát thương trí mạng + 8 %, tăng cường 8 lần.
 • Cấp 16 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 4 %, sát thương trí mạng + 8 %, tăng cường 8 lần.
 • Cấp 17 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 5 %, sát thương trí mạng + 9 %, tăng cường 9 lần.
 • Cấp 18 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 5 %, sát thương trí mạng + 9 %, tăng cường 9 lần.
 • Cấp 19 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 5 %, sát thương trí mạng + 10 %, tăng cường 10 lần.
 • Cấp 20 : Tỉ lệ tấn công trí mạng + 6 %, sát thương trí mạng + 10 %, tăng cường 10 lần.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên