FANDOM


Tuyệt chiêu Tuyệt chiêu: Nỏ


Tác dụng: Với xác suất thành công nhất định, sẽ xuất hiện một đòn tấn công khác sau đòn thứ nhất. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng nỏ.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Tinh thông nỏ đạt cấp 3 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Tỉ lệ thành công 2%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 105%.
 • Cấp 2: Tỉ lệ thành công 4%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 110%.
 • Cấp 3: Tỉ lệ thành công 6%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 115%.
 • Cấp 4: Tỉ lệ thành công 8%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 120%.
 • Cấp 5: Tỉ lệ thành công 10%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 125%.
 • Cấp 6: Tỉ lệ thành công 12%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 130%.
 • Cấp 7: Tỉ lệ thành công 14%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 135%.
 • Cấp 8: Tỉ lệ thành công 16%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 140%.
 • Cấp 9: Tỉ lệ thành công 18%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 145%.
 • Cấp 10: Tỉ lệ thành công 20%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 150%.
 • Cấp 11: Tỉ lệ thành công 22%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 155%.
 • Cấp 12: Tỉ lệ thành công 24%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 160%.
 • Cấp 13: Tỉ lệ thành công 26%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 165%.
 • Cấp 14: Tỉ lệ thành công 28%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 170%.
 • Cấp 15: Tỉ lệ thành công 30%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 175%.
 • Cấp 16: Tỉ lệ thành công 32%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 180%.
 • Cấp 17: Tỉ lệ thành công 34%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 185%.
 • Cấp 18: Tỉ lệ thành công 36%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 190%.
 • Cấp 19: Tỉ lệ thành công 38%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 195%.
 • Cấp 20: Tỉ lệ thành công 40%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 200%.
 • Cấp 21: Tỉ lệ thành công 42%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 205%.
 • Cấp 22: Tỉ lệ thành công 44%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 210%.
 • Cấp 23: Tỉ lệ thành công 46%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 215%.
 • Cấp 24: Tỉ lệ thành công 48%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 220%.
 • Cấp 25: Tỉ lệ thành công 50%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 225%.
 • Cấp 26: Tỉ lệ thành công 52%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 230%.
 • Cấp 27: Tỉ lệ thành công 54%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 235%.
 • Cấp 28: Tỉ lệ thành công 56%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 240%.
 • Cấp 29: Tỉ lệ thành công 50%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 245%.
 • Cấp 30: Tỉ lệ thành công 60%, sát thương của tuyệt chiêu nỏ 250%.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên