FANDOM


Vũ điệu tử thần - Vũ điệu tử thần


Tác dụng : Nhấn phím tấn công 6 lần để thi triển một chuỗi 6 đòn tấn công, sát thương tối đa 6 quái vật.
Yêu cầu : Kỹ năng Vũ điệu chết chóc phải được hoàn thiện ( Cấp 30 ).
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Tiêu hao thêm 48 nội lực. Tấn công cơ bản : 516, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 2 : Tiêu hao thêm 48 nội lực. Tấn công cơ bản : 522, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 3 : Tiêu hao thêm 48 nội lực. Tấn công cơ bản : 528, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 4 : Tiêu hao thêm 48 nội lực. Tấn công cơ bản : 534, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 5 : Tiêu hao thêm 48 nội lực. Tấn công cơ bản : 540, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 6 : Tiêu hao thêm 51 nội lực. Tấn công cơ bản : 546, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 7 : Tiêu hao thêm 51 nội lực. Tấn công cơ bản : 552, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 8 : Tiêu hao thêm 51 nội lực. Tấn công cơ bản : 558, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 9 : Tiêu hao thêm 51 nội lực. Tấn công cơ bản : 564, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 10 : Tiêu hao thêm 51 nội lực. Tấn công cơ bản : 570, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 11 : Tiêu hao thêm 54 nội lực. Tấn công cơ bản : 576, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 12 : Tiêu hao thêm 54 nội lực. Tấn công cơ bản : 582, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 13 : Tiêu hao thêm 54 nội lực. Tấn công cơ bản : 588, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 14 : Tiêu hao thêm 54 nội lực. Tấn công cơ bản : 594, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 15 : Tiêu hao thêm 54 nội lực. Tấn công cơ bản : 600, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 16 : Tiêu hao thêm 57 nội lực. Tấn công cơ bản : 606, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 17 : Tiêu hao thêm 57 nội lực. Tấn công cơ bản : 612, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 18 : Tiêu hao thêm 57 nội lực. Tấn công cơ bản : 618, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 19 : Tiêu hao thêm 57 nội lực. Tấn công cơ bản : 624, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 20 : Tiêu hao thêm 57 nội lực. Tấn công cơ bản : 630, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 21 : Tiêu hao thêm 60 nội lực. Tấn công cơ bản : 636, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 22 : Tiêu hao thêm 60 nội lực. Tấn công cơ bản : 642, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 23 : Tiêu hao thêm 60 nội lực. Tấn công cơ bản : 648, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 24 : Tiêu hao thêm 60 nội lực. Tấn công cơ bản : 654, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 25 : Tiêu hao thêm 60 nội lực. Tấn công cơ bản : 660, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 26 : Tiêu hao thêm 63 nội lực. Tấn công cơ bản : 666, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 27 : Tiêu hao thêm 63 nội lực. Tấn công cơ bản : 672, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 28 : Tiêu hao thêm 63 nội lực. Tấn công cơ bản : 678, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 29 : Tiêu hao thêm 63 nội lực. Tấn công cơ bản : 684, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 30 : Tiêu hao thêm 63 nội lực. Tấn công cơ bản : 690, mức tinh thông 60 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên