FANDOM


Vuốt báo - Vuốt báo


Tác dụng : Ra lệnh cho báo đêm tấn công quái vật đứng trước mặt, sát thương tối đa 4 quái vật.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


Swipe demonstration


 • Cấp 1 : Nội lực - 20. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 67 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 20. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 69 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 22. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 71 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 22. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 73 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 22. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 75 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 24. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 77 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 24. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 79 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 24. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 81 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 26. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 83 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 26. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 85 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 26. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 87 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 28. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 89 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 28. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 91 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 28. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 93 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 30. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 95 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 30. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 97 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 30. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 99 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 32. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 101 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 32. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 103 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 32. Tấn công 4 quái vật 3 lần, tấn công + 105 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên