FANDOM


Xông phi Xông phi

Tác dụng : Sải cánh và bay về phía trước với tốc độ cao, tấn công 6 quái vật và đẩy ngã chúng.
Kỹ năng tối đa : 20


Dragon thrust demonstration


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 84, mức tinh thông 15 %. 38 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 2 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 88, mức tinh thông 15 %. 41 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 3 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 92, mức tinh thông 20 %. 44 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 4 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 96, mức tinh thông 20 %. 47 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 5 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 100, mức tinh thông 25 %. 50 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 6 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 104, mức tinh thông 25 %. 53 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 7 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 108, mức tinh thông 30 %. 56 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 8 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 112, mức tinh thông 30 %. 59 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 9 : Nội lực - 26. Tấn công cơ bản : 116, mức tinh thông 35 %. 62 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 10 : Nội lực - 26. Tấn công cơ bản : 120, mức tinh thông 35 %. 65 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 11 : Nội lực - 26. Tấn công cơ bản : 124, mức tinh thông 40 %. 68 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 12 : Nội lực - 26. Tấn công cơ bản : 128, mức tinh thông 40 %. 71 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 13 : Nội lực - 30. Tấn công cơ bản : 132, mức tinh thông 45 %. 74 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 14 : Nội lực - 30. Tấn công cơ bản : 136, mức tinh thông 45 %. 77 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 15 : Nội lực - 30. Tấn công cơ bản : 140, mức tinh thông 50 %. 80 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 16 : Nội lực - 30. Tấn công cơ bản : 144, mức tinh thông 50 %. 83 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 17 : Nội lực - 34. Tấn công cơ bản : 148, mức tinh thông 55 %. 86 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 18 : Nội lực - 34. Tấn công cơ bản : 152, mức tinh thông 55 %. 89 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 19 : Nội lực - 34. Tấn công cơ bản : 156, mức tinh thông 60 %. 92 % xác suất đẩy ngã quái vật.
 • Cấp 20 : Nội lực - 34. Tấn công cơ bản : 160, mức tinh thông 60 %. 95 % xác suất đẩy ngã quái vật.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên