FANDOM


Xông tới Xông tới


Tác dụng: Húc mạnh về phía trước, đẫy ngã tối đa 10 quái vật.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -22, sát thương 72%, cự ly 80%
 • Cấp 2: Nội lực -24, sát thương 74%, cự ly 80%
 • Cấp 3: Nội lực -26, sát thương 76%, cự ly 80%
 • Cấp 4: Nội lực -28, sát thương 78%, cự ly 85%
 • Cấp 5: Nội lực -30, sát thương 80%, cự ly 85%
 • Cấp 6: Nội lực -32, sát thương 82%, cự ly 85%
 • Cấp 7: Nội lực -34, sát thương 84%, cự ly 85%
 • Cấp 8: Nội lực -36, sát thương 86%, cự ly 90%
 • Cấp 9: Nội lực -38, sát thương 88%, cự ly 90%
 • Cấp 10: Nội lực -40, sát thương 90%, cự ly 90%
 • Cấp 11: Nội lực -42, sát thương 92%, cự ly 95%
 • Cấp 12: Nội lực -44, sát thương 94%, cự ly 95%
 • Cấp 13: Nội lực -46, sát thương 96%, cự ly 95%
 • Cấp 14: Nội lực -48, sát thương 98%, cự ly 100%
 • Cấp 15: Nội lực -50, sát thương 100%, cự ly 100%
 • Cấp 16: Nội lực -52, sát thương 102%, cự ly 100%
 • Cấp 17: Nội lực -54, sát thương 104%, cự ly 105%
 • Cấp 18: Nội lực -56, sát thương 106%, cự ly 105%
 • Cấp 19: Nội lực -58, sát thương 108%, cự ly 105%
 • Cấp 20: Nội lực -60, sát thương 110%, cự ly 110%
 • Cấp 21: Nội lực -59, sát thương 112%, cự ly 110%
 • Cấp 22: Nội lực -58, sát thương 114%, cự ly 115%
 • Cấp 23: Nội lực -57, sát thương 116%, cự ly 115%
 • Cấp 24: Nội lực -56, sát thương 118%, cự ly 115%
 • Cấp 25: Nội lực -55, sát thương 120%, cự ly 120%
 • Cấp 26: Nội lực -54, sát thương 122%, cự ly 120%
 • Cấp 27: Nội lực -53, sát thương 124%, cự ly 120%
 • Cấp 28: Nội lực -52, sát thương 126%, cự ly 125%
 • Cấp 29: Nội lực -51, sát thương 128%, cự ly 125%
 • Cấp 30: Nội lực -50, sát thương 130%, cự ly 125%

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên