FANDOM


Xoay 2 vòng Xoay 2 vòng

Tác dụng : Tấn công tối đa 12 quái vật bằng 2 cú xoay đại đao chớp nhoáng.
Cú pháp : Nhấn phím " Tấn công " 2 lần liên tiếp.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


Double swing demonstration


 • Cấp 1 : Nội lực - 2, tấn công + 102 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 2, tấn công + 104 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 2, tấn công + 106 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 2, tấn công + 108 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 2, tấn công + 110 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 3, tấn công + 112 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 3, tấn công + 114 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 3, tấn công + 116 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 3, tấn công + 118 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 3, tấn công + 120 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 4, tấn công + 122 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 4, tấn công + 124 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 4, tấn công + 126 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 4, tấn công + 128 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 4, tấn công + 130 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 5, tấn công + 132 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 5, tấn công + 134 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 5, tấn công + 136 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 5, tấn công + 138 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên