FANDOM


Xoay 3 vòng Xoay 3 vòng

Tác dụng : Tấn công tối đa 12 quái vật bằng 3 cú xoay đại đao chớp nhoáng.
Cú pháp : Nhấn phím " Tấn công " 3 lần liên tiếp.
Yêu cầu : Kỹ năng Xoay 2 vòng phải được hoàn thiện ( cấp 20 ).
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


Triple swing demonstration


 • Cấp  : Nội lực - 2, tấn công + 193 %.
 • Cấp  : Nội lực - 4, tấn công + 196 %.
 • Cấp  : Nội lực - 4, tấn công + 199 %.
 • Cấp  : Nội lực - 4, tấn công + 202 %.
 • Cấp  : Nội lực - 4, tấn công + 205 %.
 • Cấp  : Nội lực - 5, tấn công + 208 %.
 • Cấp  : Nội lực - 5, tấn công + 211 %.
 • Cấp  : Nội lực - 5, tấn công + 214 %.
 • Cấp  : Nội lực - 5, tấn công + 217 %.
 • Cấp  : Nội lực - 5, tấn công + 220 %.
 • Cấp  : Nội lực - 6, tấn công + 223 %.
 • Cấp  : Nội lực - 6, tấn công + 226 %.
 • Cấp  : Nội lực - 6, tấn công + 229 %.
 • Cấp  : Nội lực - 6, tấn công + 232 %.
 • Cấp  : Nội lực - 6, tấn công + 235 %.
 • Cấp  : Nội lực - 7, tấn công + 238 %.
 • Cấp  : Nội lực - 7, tấn công + 241 %.
 • Cấp  : Nội lực - 7, tấn công + 244 %.
 • Cấp  : Nội lực - 7, tấn công + 247 %.
 • Cấp  : Nội lực - 7, tấn công + 250 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên