FANDOM


Xuyên thủng Xuyên thủng


Tác dụng: Bắn những mũi tên với tốc độ khủng khiếp, hỗn độn như một cơn mưa bão hiểm ác.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:


 • Cấp 1: Nội lực - 18, tấn công cao nhất 320%, tấn công tối đa 4 đối thủ.
 • Cấp 2: Nội lực - 18, tấn công cao nhất 340%, tấn công tối đa 4 đối thủ.
 • Cấp 3: Nội lực - 18, tấn công cao nhất 360%, tấn công tối đa 4 đối thủ.
 • Cấp 4: Nội lực - 18, tấn công cao nhất 380%, tấn công tối đa 4 đối thủ.
 • Cấp 5: Nội lực - 18, tấn công cao nhất 400%, tấn công tối đa 4 đối thủ.
 • Cấp 6: Nội lực - 18, tấn công cao nhất 420%, tấn công tối đa 4 đối thủ.
 • Cấp 7: Nội lực - 18, tấn công cao nhất 440%, tấn công tối đa 4 đối thủ.
 • Cấp 8: Nội lực - 18, tấn công cao nhất 460%, tấn công tối đa 4 đối thủ.
 • Cấp 9: Nội lực - 18, tấn công cao nhất 480%, tấn công tối đa 4 đối thủ.
 • Cấp 10: Nội lực - 18, tấn công cao nhất 500%, tấn công tối đa 4 đối thủ.
 • Cấp 11: Nội lực - 28, tấn công cao nhất 520%, tấn công tối đa 5 đối thủ.
 • Cấp 12: Nội lực - 28, tấn công cao nhất 540%, tấn công tối đa 5 đối thủ.
 • Cấp 13: Nội lực - 28, tấn công cao nhất 560%, tấn công tối đa 5 đối thủ.
 • Cấp 14: Nội lực - 28, tấn công cao nhất 580%, tấn công tối đa 5 đối thủ.
 • Cấp 15: Nội lực - 28, tấn công cao nhất 600%, tấn công tối đa 5 đối thủ.
 • Cấp 16: Nội lực - 28, tấn công cao nhất 620%, tấn công tối đa 5 đối thủ.
 • Cấp 17: Nội lực - 28, tấn công cao nhất 640%, tấn công tối đa 5 đối thủ.
 • Cấp 18: Nội lực - 28, tấn công cao nhất 660%, tấn công tối đa 5 đối thủ.
 • Cấp 19: Nội lực - 28, tấn công cao nhất 680%, tấn công tối đa 5 đối thủ.
 • Cấp 20: Nội lực - 28, tấn công cao nhất 700%, tấn công tối đa 5 đối thủ.
 • Cấp 21: Nội lực - 38, tấn công cao nhất 715%, tấn công tối đa 6 đối thủ.
 • Cấp 22: Nội lực - 38, tấn công cao nhất 730%, tấn công tối đa 6 đối thủ.
 • Cấp 23: Nội lực - 38, tấn công cao nhất 745%, tấn công tối đa 6 đối thủ.
 • Cấp 24: Nội lực - 38, tấn công cao nhất 760%, tấn công tối đa 6 đối thủ.
 • Cấp 25: Nội lực - 38, tấn công cao nhất 775%, tấn công tối đa 6 đối thủ.
 • Cấp 26: Nội lực - 37, tấn công cao nhất 790%, tấn công tối đa 6 đối thủ.
 • Cấp 27: Nội lực - 36, tấn công cao nhất 805%, tấn công tối đa 6 đối thủ.
 • Cấp 28: Nội lực - 35, tấn công cao nhất 820%, tấn công tối đa 6 đối thủ.
 • Cấp 29: Nội lực - 34, tấn công cao nhất 835%, tấn công tối đa 6 đối thủ.
 • Cấp 30: Nội lực - 33, tấn công cao nhất 850%, tấn công tối đa 6 đối thủ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên